KulturCrew

KulturCrew - barn og unge skaper kultur for kultur!

Høsten 2018 lanserer vi en ny modell for å jobbe med elevverter i skolene. Vi har hentet inspirasjon fra Danmark og innfører begrepet KulturCrew i grunnskolen i Aust-Agder. Tanken med KulturCrew er å la barn og unge ta grep for å skape en kultur for å arbeide med kulturarrangementer i skolen.

Et KulturCrew består typisk av 4 - 8 elever som samarbeider med kulturkontakten når det er konserter, teaterforestillinger, kunstnerbesøk og andre kulturhendelser. Elever er selv med å forme rammene og innholdet i oppgaver i skolens KulturCrew. Elevene som er med i KulturCrew skal føle at de får ansvar for og innflytelse på kulturlivet på sin egen skole. De skal være med å sikre at alle – både kunstnere, elever og lærere – får gode opplevelser knyttet til de kulturarrangementene som kommer til deres skole.

I Aust-Agder vil vi derfor invitere til regionale møteplasser for KulturCrew i september, der skolens utvalgte elever sammen med kulturkontakten får et «kick off» for den viktige jobben de skal gjøre framover. I løpet av «Kick off-dagen» vil de få møte to profesjonelle utøvere som har lang fartstid fra DKS-turneer. Utøverne vil fortelle litt om hvordan det er å være på turné, og hvordan de ønsker å bli mottatt på skolene de besøker. Det vil i tillegg bli utdeling av t-skjorter og materiellpakke til hver enkelt elev, minikonsert med utøverne samt en god lunsj.


Fylkeskontakten for UKM vil også være til stede og fortelle om muligheten til å ta rollen som crew et skritt videre ved å delta som arrangør på kommunemønstring.

Vi anbefaler skolen å velge elever fortrinnsvis fra 5. – 6. trinn og 8. – 9. trinn for å sikre kontinuitet på skolen.

Logo for KulturCrew kan lastes ned her
Logo for DKS Aust-Agder kan lastes ned her

Klikk her for å lese mer:

Eksempel på plakat

Mal for plakat

KulturCrew teknikk og lokale

KulturCrew sjekkliste

KulturCrew organisering

KulturCrew markedsføring