DKS søker 2 kunstnere til pilotprosjekt

Neste skoleår vil DKS Aust-Agder og Arendal kommune samarbeide om en pilot der kunstnere arbeider over tid i skolen. Vi søker 2 kunstnere som skal jobbe med hver sin klasse på barnetrinnet, med utgangspunkt i egen kunstnerpraksis. Vi søker kunstnere som har erfaring fra formidlingsarbeid med barn på grunnskoletrinnet, og som er interessert i å utforske kreative prosesser i en skole over tid.

Om piloten
Piloten i Aust-Agder gjennomføres i samarbeid med Creativity, Culture & Education (CCE) i England, og er etter modellen kreativt partnerskap som er utviklet av CCE. Modellen er tidligere testet ut i Norge, og vi ønsker nå å teste den ut i Arendal kommune.

Piloten gjennomføres skoleåret 2019/20 ved Eydehavn skole, med opplæring 19 og 20 august i Moss. Opplæringen vil bli ledet av Paul Collard, leder av CCE. Det legges opp til at kunstnerne samarbeider med hver sin klasse og lærer. Det gjennomføres ca 8 kunstmøter i prosjekt-perioden september-februar. Hvert kunstmøte vil ha en varighet på en halv skoledag.


Omfang og økonomi
Piloten honoreres iht rammeavtalen til Den kulturelle skolesekken, med en dagsats på kr 4500.

Rammeavtalen kan lese i sin helhet her.

Reiseutgifter dekker iht statens satser.

Det legges opp til 2 dagers opplæring i Moss og ca 8 kunstmøter ved skolen
Det vil være evaluering av piloten i november og februar med CCE og Paul Collard. Evalueringen vil foregå på skolen, det er ønskelig at kunstnere og lærere deltar.


Interessert?
Høres det interessant ut? Send kortfattet søknad med informasjon om din kunstnerpraksis og erfaring med kunstprosjekter i grunnskolen til prosjektleder Vigdis Blaker,
epost vigdis@aabk.no tlf: 37 01 76 90.

Frist for å melde interesse: 12. juni