Honorar for utøvere 2019-20

Det er fremforhandlet en ny rammeavtale, ASA 4401, om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner. Rammeavtalen er fremforhandlet av MFO og KS, og besluttet tatt i bruk for Aust-Agder fylkeskommune. Med dette er honorarsats for utøvere per 1.8.-2019 oppjustert.

Dagshonorar selvstendig næringsdrivende: kr 4644,-

Utøvere som ønsker automatisk skattetrekk, kan ta oppdraget som frilans lønnstaker. Satsen for frilans lønnstaker reduseres tilsvarende arbeidsgiveravgiften. Dagshonorar frilans lønnstaker er Kr 3945,-.

Rammeavtalen ASA 4401 gjelder for oppdragstakere, ikke ansatte lønnsmottakere. Både selvstendig næringsdrivende og frilans lønnstaker er oppdragstakere og er dekket av rammeavtalen. Selvstendig næringsdrivende sender faktura. Frilans lønnstaker sender honorarskjema med ev. reiseregningskjema.

Rammeavtalen gjelder ikke dersom oppdraget ivaretas av institusjoner. Videre kan pakkepriser fortsatt benyttes, for eksempel for kulturinstitusjoner og for produksjoner tatt opp i Scenekunstbruket (Scenekunstbrukets priser). Når det gjelder produksjoner som er kjøpt inn til pakkepris, ikke dagshonorarsatser, vil ikke den nye rammeavtalen føre til endringer i avtalt honorar.

Rammeavtalen kan lastes ned i sin helhet her.