DKS Aust-Agder

Om oss

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, både i grunnskole og videregående skole, får møte, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Den kulturelle skolesekken ble startet i 2001, og er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) har et helhetlig ansvar for alle fagområder i skolesekken. I dag har fylkeskommunene og kommunene ansvar for å legge program og tilbud i sine regioner. Med rundt 58 000 konserter og møter mellom barn og kunstnere i løpet av et år, er Den kulturelle skolesekken også Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturarbeidere.

Fylkeskommunen er ansvarlig for regional koordinering av Den kulturelle skolesekken. DKS Aust-Agder er  lagt under Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, en virksomhet i Aust-Agder fylkeskommune. Produksjoner fra DKS Aust-Agder er delt inn i seks kunstfelt, samt en kategori for produksjoner der flere kunstfelt er involvert:

- Musikk

- Film

- Kulturarv

- Litteratur

- Visuell kunst

- Scenekunst

- Kunstarter i samspill