Kulturkontaktens oppgaver

Kulturkontakten har en viktig rolle som bindeledd mellom DKS og skolen, og sikrer god informasjon i skolen så møtet mellom elevene og utøverne blir best mulig.

Kulturkontaktens oppgaver:

- Sjekke turnéplanene mot skolens årsplan

- Involvere rektor og inspektør i integreringen av DKS i skolens planer

- Gjennomgå informasjonen som sendes ut på e-post i forkant av DKS-besøk

- Videreformidle informasjonen til aktuelle lærer og elever

- Kommunisere med DKS-utøverne når de tar kontakt før besøk

- Sette seg inn i praktiske og tekniske krav til gjennomføring

- Organisere praktiske forberedelser, gjerne sammen med elever

- Forberede lærere og elever på hvert besøk og ta vel imot utøvere

- Etablere, organisere og ha møter med elevarrangører/kulturverter om skolen har dette

- Delta på Kulturtapas

- Sende inn søknad til Ønskelista eller Kulturmenyen innen 10.mai


Evaluering
Tilbakemelding på DKS-programmet er viktig. Vi er opptatt av hvordan de ulike DKS-oppleggene fungerer i skolesammenheng, og hvordan form og tema fungerer for elevene. Vi ønsker at så mange som mulig (kulturkontakt/lærere som var til stede) går inn i KSYS og fyller ut evalueringsskjema der, eller sender oss en e-post på vigdis@aabk.no om dere har noen spesielle kommentarer.