For kulturkontakt

Kulturkontakten

For å sikre god informasjonsflyt er det viktig at hver skole har en kulturkontakt. Kulturkontakten fungerer som et bindeledd mellom DKS og skolen, og er den som får all informasjon skolen trenger for at møtet mellom elevene og utøverne skal bli best mulig.

Kulturkontakten kan være en av lærerne ved skolen, rektor eller en annen av skolens administrative personell. Det viktigste er at kulturkontakten har et engasjement for å legge best mulig til rette for de gode kunst- og kulturopplevelsene, og tid til å gjennomføre oppgaven.

Dersom skolen har egne kulturverter/arrangører blant elevene, er kulturkontakten deres kontaktperson på skolen. Kulturkontakten bør dessuten ha god kommunikasjon med vaktmester med hensyn til praktisk og teknisk tilrettelegging, som krav til strøm, blending, temperatur i lokalet osv.

Det er viktig at vi har to kontaktpersoner ved skolen for å sikre at informasjonen kommer fram, og at alle epostadresser og telefonnummer er oppdaterte.

Ved endring av kulturkontakt informer Ann-Kristin Bilstad ann-kristin@aabk.no for grunnskolen og Grethe Tvede grethe@aabk.no for videregående opplæring.

Turnéplaner
Alle kulturkontakter vil få e-post i august og november med turnéplan som viser hvilke DKS-tilbud din skole får det kommende halvåret. Kulturkontakten gjennomgår turnéplanene med lærere og ledelsen, sjekker at alt er ok og gir oss tilbakemelding. Det er viktig at behov for endringer meldes inn innen fristen, ellers vil det være begrensede muligheter til å endre tidspunkt. Avlysning på kort varsel vil kunne medføre kostnader for skolen.

Vi anbefaler alle kulturkontakter å sette seg inn i oversikten over viktige datoer og frister i  menyen til venstre.