Gavepakka

Gavepakka er den faste delen av DKS-programmet som er obligatorisk for skolene. For produksjoner der det er behov for transport, dekker DKS kostnadene til dette. Ordningen sikrer at alle elever i løpet av sine ti år i grunnskolen får oppleve alle kunstuttrykk.

- Gratis tilbud til alle skoler i aktuelle turnédistrikt

- Ikke nødvendig å søke

- Informasjon om turnédistrikt står i menyen til hver enkelt produksjon

- Turnéplaner godkjennes av kulturkontakt og rektor

- Skolen kan normalt ikke avlyse tilbud i Gavepakka

- Avlysning på kort varsel vil kunne medføre kostnader for skolen