Kulturtanken

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene og sekreteriatet for Den kulturelle skolesekken ble slått sammen. Den nye etaten fikk samtidig et utvidet mandat knyttet direkte til fagområder som skal videreutvikle DKS. Kulturtanken er en etat under Kulturdepartementet, men arbeidet skjer i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet, som eier arenaen DKS utøves på, nemlig skolen.
Kulturtanken vil bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningssektor med råd og tjenester, og slik realisere politiske føringer, samt ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.

Kulturtanken har tre prioriterte delmål for perioden 2017 – 2020:

1. Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger.
2. Bidra til økt samarbeid mellom skole- og kultursektor.
3. Effektivisere og fornye forvaltningen.

For mer informasjon om Kulturtanken henviser vi til deres nettsider www.kulturtanken.no