Viktige datoer

Viktige datoer

Her er oversikten over de viktigste datoene og fristene i DKS.

April
Kulturtapas - kulturkontakter og andre interesserte fra skolen inviteres til en hel dag med faglig inspirasjon og smakebiter fra neste års program. Programmet offentliggjøres i katalog og på nett.

10. mai
Søknadsfrist for Ønskelista og Kulturmenyen. Kulturkontakten, skoleledelsen og faglærere gjennomgår katalogen og bestemmer hva skolen skal søke på. Kulturkontakt sender søknaden.

August
Skolestart! Turnèplanene for høsten sendes ut. Kulturkontakten gjennomgår turnèplanene med lærer og ledelse, og sjekker at alt er OK. Eventuelle ønsker om endringer sendes inn. Turnèdatoer legges inn i alle aktuelle kalendere og halvårsplaner.

1. september
Frist for skolene å godkjenne høstens turnèplaner. Etter denne datoen er det begrenset mulighet til å endre tidspunkt for turneene. Avbestillinger vil kunne medføre en kostnad for skolene. 

November
Vårens turnèplaner ligger på nett og sendes ut til skolene. Kulturkontakten gjennomgår turnèplanene med lærer og ledelse, og sjekker at alt er OK. Eventuelle ønsker om endringer sendes inn. Turnèdatoer legges inn i alle aktuelle kalendere og halvårsplaner.

5. desember
frist for skolene til å godkjenne vårens turnèplaner.  Etter denne datoen er det begrenset mulighet til å endre tidspunkt for turneene. Avbestillinger vil kunne medføre en kostnad for skolene.