For grunnskole

DKS-tilbudene til grunnskolen er delt inn i Gavepakka og Ønskelista. Gavepakka er et gratis tilbud som skolene ikke behøver å søke på, mens ønskelista er et søkbart program skolene har mulighet til å ønske seg noen kunst- og kulturopplevelser ut fra egne interesser og behov. I tillegg til ordningen med søknad en gang i året vil vi innimellom sende ut tilbud med korte søknadsfrister under ordningen Plutselig kunst.

Samarbeidet mellom DKS-administrasjonen og skolene foregår først og fremst gjennom kulturkontakten. Alle skolene skal ha en kulturkontakt, og hovedoppgaven går på å være et bindeledd til skolens øvrige lærereog ledelse. Mer informasjon om kulturkontakens rolle finner du her.