Ønskelista

Ønskelista gir skolene mulighet til å ønske seg noen kunst- og kulturopplevelser ut fra egne interesser og behov. Programmet i ønskelista blir presentert på det årlige programmslippet, Kulturtapas, i april hvert år. I etterkant blir produksjonene presentert på nettsiden vår og  programkataloger sendt ut til skolene. I ønskelista må skolene i organisere og betale eventuell transport selv.

- Gratis tilbud som alle skoler kan søke på

- Skolen må selv bestille og betale eventuell transport

- Søknad sendes på skjema på nettsiden

- Søknadsfrist 10.mai

- Tilbudene fordeles innenfor de rammene som foreligger

- Turnéplaner godkjennes av kulturkontakter og rektor

- Avlysning på kort varsel vil kunne medflre kostnader for skolen