DKS program for 2019/20 er lansert!

DKS programmet for neste skoleår ble presentert på Dahlske videregående skole i Grimstad 9. april. I år har vi valgt ut et overordnet tema, identitet, som gjenspeiles i et utvalgt av produksjonene. 

De utvalgte temaproduksjonene gir mulighet til å utforske ulike tilnærminger til å bli kjent med egen identitet og det å reflektere rundt hvem vi er og vår historie. Kunstmøtene i DKS gir elevene nye måter å erfare seg selv og sine reaksjoner på, noe som er med på å øke bevisstheten omkring egen identitet. 

DKS katalogen er sendt ut til alle skolene i posten, den kan og lastes ned her.

Søknadsskjema er sendt til kulturkontakten ved skolen på epost, er det noen som ikke har fått, send oss en epost på vigdis@aabk.no Vi minner om søknadsfrist 10.mai. 

Vi ønsker dere gode opplevelelser i året som kommer!