Turnédistrikt

Grunnskolene i Aust-Agder er delt inn i 3 turnédistrikt for å sikre mest mulig flyt i turnéne og god logistikk. I Gavepakka vil produksjonene fordeles etter turnédistrikt, og elever på samme trinn innenfor et turnedistrikt vil få produksjoner innenfor samme kunstuttrykk. Dette er med på å sikre at alle elever vil få oppleve alle kunstuttrykkene i løpet av grunnskolen. 

Turnédistrikt Nord:
Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes, Froland og Åmli

Turnédistrikt Vest:
Lillesand, Grimstad og halve Arendal (dvs. AIS, Asdal, Hisøy, Nedenes, Rykene og Strømmen)

Turnédistrikt Øst:
Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og halve Arendal (dvs. Birkenlund, Eydehavn, Flosta, Moltemyr, Myra, Nesheim, Roligheden, Sandnes, Stuenes, Steinerskolen i Arendal, Stina og St. Franciskus