Elever som arrangører

Flere og flere skoler velger å opprette kulturverter / elevarrangører i forbindelse med kunst- og kulturtilbudene som kommer til skolen.

Kulturverter/elevarrangører har blitt innført med suksess, ikke bare ved flere skoler i Aust-Agder, men også landet rundt. Disse kan bestå av en fritt sammesatt gruppe eller eksempelvis være representert ved elevrådet. Kulturvertene hjelper til med stort og smått i forbindelse med teaterforestillinger, konserter, kunstnerbesøk eller andre hendelser som skjer ved skolen - ofte i regi av Den kulturelle skolesekken. Blending av lokaler, koking av kaffe, bærehjelp og omvisere på skolen: dette er bare noen av de mange oppgavene som kan delegeres til kulturvertene. Mange kulturverter ønsker også å lage plakater i forbindelse med en forestilling, ønske velkommen til konsert eller bake i forkant av et besøk.

Å være medhjelper til arrangementer som skjer på skolen skaper en form for eierskapsfølelse til det som skal skje og en stolthet i selv å ha hjulpet til i realiseringen av arrangementet. Stolte og fornøyde elever er - ved siden av positivt innstilte lærere - er en enormt viktig faktor i vellykkede kunstermøter og kulturopplevelser på skolen.

I Aust-Agder har det vært flere runder med kurstilbud for elever som arrangørere, sist var i skoleåret 2015/16 da ungdomsskoler i fylket fikk tilbud om å delta på kurs for å etablere Elever som arrangører ved sin skole. Vi gjennomfører en ny kursrunde skoleåret 2018/19, og håper mange skoler ønsker å ta i mot tilbudet. 

Lykke til med kulturvertene: sammen legger dere til rette for at akkurat deres skole blir en flott arena for Den kulturelle skolesekken!